Projekt „DROGA KU ZATRUDNIENIU”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie
„DROGA KU ZATRUDNIENIU”

Projekt skierowany jest do 16 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny
  • są w wieku 15 – 64 lata
  • zamieszkują powiat bartoszycki
  • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

  • zapoznać się z regulaminem projektu
  • wypełnić ankietę rekrutacyjną
  • dostarczyć orzeczenia o niepełnosprawności lub dokument równoznaczny

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:
ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 762 01 75
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

Rekrutacja trwa do 30.04.2021r.

Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Dokumenty do pobrania:
Ankieta Rekrutacyjna
Regulamin Projektu