III Powiatowe zawody sportowo-rekreacyjne Osób Niepełnosprawnych

15 czerwca 2018r., na Stadionie Miejskim w Bartoszycach, odbyły się III Powiatowe zawody sportowo – rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.
Zawody współfinansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. 
zawodach wzięli udział reprezentanci placówek z terenu powiatu bartoszyckiego.
Każdy ośrodek wystawił po 5 niepełnosprawnych zawodników, którzy rywalizowali 
w takich dyscyplinach sportowych jak:
bieg na 100 m;
rzut piłeczką palantową;
skok w dal;
pchnięcie kulą;
sztafeta 4x100m.
Komisja sędziowska wyłoniła I,II,III, dla placówek 
z najwyższą ilością punktów oraz kolejne miejsca według zebranych 
w poszczególnych konkurencjach punktów.
I tak:
I – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach,
II – Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach,
III – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim,
IV – Dom Pomocy Społecznej w Kamińsku,
V – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach,
VI – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach.

Zawodnikom przyznano ciekawe nagrody rzeczowe oraz puchary 
i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki za uczestnictwo w zawodach. 
Na koniec zawodów wszyscy wspólnie grillowali. 
Zawody lekkoatletyczne na bartoszyckim stadionie, skupiły środowisko osób niepełnosprawnych z Bartoszyc, Kamińska i Górowa Iławeckiego. Walka toczyła się o zwycięstwo, ale największe znaczenie miała integracja i dobra zabawa.

IX Olimpiada Przedszkolaka

W dniu 29 maja uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych wzięli udział w Olimpiadzie Przedszkolaka. Zawody odbyły się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach. Celem zawodów było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci młodych oraz integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w konkurencjach sportowych. Stowarzyszenie zajęło I miejsce a WTZ Bartoszyce zajęły III miejsce. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale i dyplomy za wygraną i sportową rywalizację.

IV Integracyjny Bieg Terenowy WTZ Elbląg – Bażantarnia

29.05.2018 w Elblągu odbyły się zawody w biegu terenowym pod nazwą „Bażantarnia”. Wśród drużyn uczestniczyła drużyna WTZ z Bartoszyc. Był to bieg orientacyjny przez las na dystansie 3km, podczas którego do pokonania były różne przeszkody:

– Saper

– Pokonanie Rzeki

– Strzelanie

– Odnalezienie Punktu Kontrolnego

– Pokonanie Odcinka Czołgiem

– Zadanie Medyczne

– Trzymaj Się, Bo Spadniesz

– Odnalezienie Punktu Kontrolnego

– Mokra Robota

WTZ  z Bartoszyc zajęły I Miejsce na 17 drużyn !

w składzie:

– Damian Kijko

– Paweł Wołejszo

– Damian Rój

Serdecznie gratulujemy !!!

 

 

XXI Bartoszyckie Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych

25 Maja na terenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbył się Przegląd Artystyczny o charakterze integracyjno-kulturalnym. W spotkaniu uczestniczyły osoby niesamodzielne, na co dzień korzystając z usług środowiskowych placówek wsparcia. Wśród nich byli, również nasi podopieczni z przedstawieniem pt: „CHUCK NORRIS PRZYBYWA”. Uczestnicy mieli okazję do wspólnej zabawy i tańca.

Dzień Matki i Ojca

W dniu 23 maja w Wardomach odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Matki i Ojca. Dla rodziców przygotowaliśmy występ artystyczny pt. „Chuck Norris Przybywa”. Następnie odbył się pokaz slajdów z muzyką w tle, gdzie było dużo śmiechu jak i płaczu. Po wzruszeniach przyszedł czas na zabawę „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” i „Jaka To Melodia”, gdzie uczestnicy i rodzice mieli okazję przebierać się w stroje i wczuć się w różnych wykonawców. Kolejną zabawą był Unihokej i pajączek. Wszyscy chętnie brali udział w zawodach, przez co mile upłynął czas. Festyn zakończył się grillem i poczęstunkiem. W organizację spotkania włączyli się również rodzice uczestników za co im bardzo dziękujemy.

 

”W pełni sprawni do pracy”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

realizuje bezpłatny projekt:

”W pełni sprawni do pracy”

Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00 Włączanie Społeczne,Działanie 11.01.00 „Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji projektu:

edycja II: od 01.06.2018r. do 31.07.2019r.

Projekt skierowany jest do 30 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny,

– są w wieku 15 – 64 lata,

– zamieszkują powiat bartoszycki,

– posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,

– pozostają bez zatrudnienia.

  Oferujemy:

– doradztwo zawodowe w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych,

– warsztaty z psychologiem zakresu nabywania umiejętności i kompetencji społecznych,

 – kurs zawodowy do wyboru: pracz/operator pralni, pomocnik kucharza, pracownik personelu sprzątającego, technolog robót wykończeniowych lub inne,

– 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców,

– wsparcie trenerów pracy na każdym etapie realizacji projektu.

 

  Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– zwrot kosztów dojazdu i poczęstunek w ramach kursów zawodowych,

– wysokie stypendium finansowe za udział w kursach zawodowych,

-zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji/kompetencji oraz certyfikat zawodowy,

– stypendium stażowe dla osób odbywających staż zawodowy.

Rekrutacja od  01 czerwca– 30 czerwca 2018

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:

 Zakład Aktywności Zawodowej przy SION

  1. Bema 39, 11-200 Bartoszyce,

tel. 89 762 01 75

 ankieta rekrutacyjna

Zapraszamy do udziału w projekcie!