„Odkryj swój potencjał”

Dnia 16 października 2017 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej odbyło się spotkanie prowadzone przez pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach pn. „Odkryj swój potencjał” realizowane w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach. Głównym inicjatorem Tygodnia Kariery jest Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie. W tym roku przebiega ono pod hasłem: „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości zmian zachodzących na rynku pracy w zakresie kompetencji oraz poznanie współczesnych trendów związanych z zapotrzebowaniem na nie.

Quiz wiedzy o zdrowiu psychicznym

W ramach projektu „Klub zdrowia” dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w siedzibie Stowarzyszenia odbył się „Quiz wiedzy o zdrowiu psychicznym”, którym chcieliśmy zwrócić uwagę na potrzeby i problemy w obszarze zdrowia psychicznego. rozpowszechnić wiedzę na temat zdrowia psychicznego, zwiększyć świadomość społeczną odnośnie znaczenia zdrowia psychicznego oraz zachęcić do podejmowania działań na rzecz zdrowia psychicznego.

W trakcie dzisiejszego spotkania przedstawiciele 6 placówek z terenu powiatu bartoszyckiego wzięli udział w quizie o zdrowiu psychicznym .

Quiz składał się z 6 rund. Wyłoniono najlepszych. Uczestnicy Quizu nie mieli łatwego zadania. Musieli zmierzyć się z trudnymi zagadnieniami.

Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców spośród 6 placówek:

III miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SION w Bartoszycach,

II miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy przy MOPS w Bartoszycach

Najlepszymi z najlepszych w Quizie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym została Szkoła Podstawowa Nr 3 w Bartoszycach.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA PSYCHICZNEGO

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION W BARTOSZYCACH

SERDECZNIE ZAPRASZA NA OBCHODY

ŚWIATOWEGO DNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

10 października 2017r. w godz. 11.00 -13.15

Czujesz się smutny, brak Ci chęci do życia ?

Widzisz, że osoba ci bliska ma problem, coś się z nią dzieje ?

Chcesz pomóc sobie lub komuś, ale nie wiesz jak ? Przyjdź !

Wszystkiego dowiesz się podczas Quizu o zdrowiu psychicznym  oraz podczas  prelekcji ze specjalistą .

Miejsce:

Siedziba Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych , Bartoszyce, ul. Bema 51A

Program obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego:

10 października  2017r.

11.00 11.10          Uroczyste otwarcie

11.10 –  12.30     Quiz wiedzy o zdrowiu psychicznym

12.30 – 12.45     „Kryzys psychiczny, depresja – zdrowienie” rozmowa z                               osobą  po kryzysach  

12.45 – 13.15      Przerwa , kawa, poczęstunek.

 18 października 2017r.

10.00–12.00 – prelekcja eksperta  „Moje życie jest piękniejsze jeśli tego                               chcę”.

Poniżej formularz i regulamin do pobrania:

formularz zgłoszeniowy- quiz

REGULAMIN quizu wiedzy o zdrowiu psychicznym

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA

W SION-ie ODBYŁY ZAJĘCIA DOTYCZĄCE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA.

Podczas zajęć Pielęgniarka przedstawiła korzyści wynikające z przestrzegania norm higienicznych.

Prowadzenie zdrowego trybu życia jest banalnie proste

i wymaga tylko kilku prostych zmian przyzwyczajeń:

 • Odżywiaj się zdrowiej
 • Ruszaj się więcej
 • Odpocznij sobie czasami
 • Zacznij się wysypiać
 • A te papierosy to faktycznie rzuć…

Szkolenie z terapii behawioralnej

„Szkolenie dotyczące terapii behawioralnej przeznaczone dla terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z autyzmem”.

W miniony weekend w siedzibie Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach odbył się I etap szkolenia dotyczącego terapii behawioralnej przeznaczone dla terapeutów i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą z autyzmem w ramach projektu dofinansowanego  ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach .

Rodzaj zadania którego dotyczy projekt:

 1. „ organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie rehabilitacji ”

Szkolenie realizowane jest ze środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.

 

ORGANIZATORZY:

STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION W BARTOSZYCACH

  PARTNER PROJEKTU :

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 „ JESTEŚ-MY” W BARTOSZYCACH

Ukończenie kursu jest pierwszym i niezbędnym warunkiem uprawniającym do rozpoczęcia jednej ze ścieżek uzyskania certyfikatu terapeuty behawioralnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z procedurą rozeznania rynku

na świadczenie usługi w formie doradztwa zawodowego

(kod CPV: nr 85312320-8-usługi doradztwa)

 nr 1/EFS/2017/AS

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru DORADCY ZAWODOWEGO prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Ruszamy do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 -2020,

Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00 Włączanie Społeczne,

Działanie 11.01.00 „Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/EFS/2017/AS

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z procedurą rozeznania rynku

nr 2/EFS/2017/AS

na świadczenie usługi PSYCHOLOGA

(kod PCV: Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)

Rozeznanie rynku dotyczące wyboru PSYCHOLOGA prowadzone jest w związku z realizacją projektu „Ruszamy do pracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 -2020,

Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00 Włączanie Społeczne,

Działanie 11.01.00 „Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie,

Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/EFS/2017/AS

II Powiatowe zawody sportowo – rekreacyjne osób niepełnosprawnych

21 września 2017r., na Stadionie Miejskim w Bartoszycach, odbyły się II Powiatowe zawody sportowo – rekreacyjne osób niepełnosprawnych, zorganizowane przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Zawody współfinansowane były ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach oraz Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie.

Na zawody przybyli zaproszeni goście, min: dyrektor Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie – Janusz Surmacz, Prezes Warmińsko – Mazurskiej Federacji Sportu Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie – Tadeusz Milewski oraz władze naszego miasta i powiatu.

W zawodach wzięli udział reprezentanci placówek z terenu powiatu bartoszyckiego:

– Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach,
– Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach,
– Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim,
– Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach,
– Zakładu Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach,
– Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Każdy ośrodek wystawił po 5 niepełnosprawnych zawodników, którzy rywalizowali
w takich dyscyplinach sportowych jak:

bieg na 100 m;
rzut piłeczką palantową;
skok w dal;
pchnięcie kulą;
sztafeta 4x100m.

Komisja sędziowska wyłoniła I,II,III miejsca, dla placówek
z najwyższą ilością punktów zebranych w poszczególnych konkurencjach, i tak:

I miejsce – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Bartoszycach

II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach

III miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim

IV miejsce – Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

V miejsce – Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

VI miejsce – Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach.

Zawodnikom przyznano ciekawe nagrody rzeczowe oraz puchary i dyplomy. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki za uczestnictwo w zawodach. Na koniec zawodów wszyscy wspólnie grillowali.  

Łącznie w zawodach wzięło udział około 100 osób z terenu powiatu bartoszyckiego.

Zawody lekkoatletyczne na bartoszyckim stadionie, skupiły środowisko osób niepełnosprawnych z Bartoszyc i Górowa Iławeckiego. Walka toczyła się o zwycięstwo, ale nie mniejsze znaczenie miała integracja i dobra zabawa.

VII Dzień Latawca

 

W dniu 14.09.2017 Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych jak, co roku, zorganizowało ,,Dzień Latawca”.

Wyróżnione zostały latawce:

 • Jan Symokon, Daniel Lakei, Kamil Szczepaniak – „Podniebny ptak” – WTZ Górowo Iławeckie
 • Damian Rój – „Tropicana” – WTZ Bartoszyce
 • Karol Kosiński – „Scooby Doo Duch” – WTZ Bartoszyce
 • Jolanta Olszak – „Bujamy w przestworzach” – ŚDS Bartoszyce

Nagrodzone latawce, w kategorii płaskie, zostały:

 • III miejsce Julia Jankowska – „Lila” – SP nr3 w Bartoszycach
 • II miejsce Jacek – „ACE Wybielacze” – ZAZ Bartoszyce
 • I miejsce – „Zielony ludek” – ZAZ Bartoszyce

Nagrodzone latawce, w kategorii skrzynkowe, zostały:

 • III miejsce Gabrysia Knifka – „Szalona Gabi” – WTZ Bartoszyce
 • II miejsce Kornelia Muszyńska – „Piramida” – SP nr3 w Bartoszycach
 • I miejsce Mariusz Leszczyński, Bronisław Kazimierczak, Mariusz Opanowicz – „Tęcza” – ŚDS Bartoszyce

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z dnia latawca. Wykonany przez Studio ES za pomocą drona.