Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego

11-200 Bartoszyce
ul. Generała Bema 51A
Tel./fax 89 764 04 77

Z usług wypożyczalni można korzystać od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15.30.
Istnieje możliwość transportu wypożyczonego sprzętu o większych gabarytach!
Wypożyczalnia świadczy usługi na rzecz osób przebywających na terenie powiatu bartoszyckiego.
W sytuacjach szczególnych, a w razie potrzeby udzielamy pomocy także osobom mieszkającym poza powiatem.

Sprzęt mogą wypożyczać osoby niepełnosprawne, które:

  1. utraciły sprawność organizmu, są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  2. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
  3. wykażą się pisemnym wskazaniem sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczenia, wystawionym przez lekarza lub rehabilitanta, a w przypadku sprzętu pielęgnacyjnego uzasadnią potrzebę jego wypożyczenia.

Wypożyczalnia posiada:

Wypożyczalnia oferuje urządzania do terapii i ćwiczeń indywidualnych, których stosowanie wspomaga rehabilitację i nie wymaga nadzoru specjalisty oraz sprzętu pielęgnacyjny i wspomagający, który osoba niepełnosprawna lub jej opiekun może po instruktażu stosować samodzielnie.

Sprzęt rehabilitacyjny:

Wózki inwalidzkie, wózki do aktywnej rehabilitacji, rowery rehabilitacyjne, roboty do ćwiczeń czynno-oporowych kończyn dolnych i górnych, chodziki trójkołowe składane, chodziki z siedziskiem, balkoniki, podpórki, laski, kule: łokciowe, pachowe, kule typu trójnóg, czworonóg.

Sprzęt wspomagający:

Podnośniki transportowo-kąpielowe, kliny, walki i materace rehabilitacyjne.

Sprzęt pielęgnacyjny:

Łóżka pielęgnacyjno-rehabilitacyjne, krzesła sanitarne, ławki na wannę, taborety prysznicowe, materace przeciwodleżynowe.

Świadczymy usługi w zakresie:

Naprawy i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

Serdecznie zapraszamy.