ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej przy SION w Bartoszycach
Adres: ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce
Tel.: (89) 764 04 77