ZAZ

Zakład Aktywności Zawodowej przy SION w Bartoszycach
Adres: ul. Bema 39, 11-200 Bartoszyce
Tel.: 89 762 01 75