Pracownia Zaradności Osobistej i Treningu Ekonomicznego

Celem pracowni Zaradności osobistej i treningu ekonomicznego jest nauka rozporządzania i oszczędzania własnymi środkami pieniężnymi, kształtowanie umiejętności dysponowania pieniędzmi, dokonywania wyboru odpowiednich produktów, planowania zakupów oraz odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych. Poprzez zaradność osobistą uczenie się umiejętności radzenia sobie z czynnościami i potrzebami życia codziennego, pobudzanie aktywności społecznej. Pracownia ta zajmuje się również pielęgnacją roślin i terenami zielonymi WTZ.