Pracownia Artystyczna

W pracowni artystycznej realizowana jest terapia poprzez sztukę. Zajęcia w pracowni mają na celu rehabilitację zawodową poprzez zapoznanie uczestników
z podstawowymi technikami plastycznymi, umiejętnością rozróżniania barw podstawowych i pochodnych, posługiwania się paletą barw oraz pomysłowością
w wykorzystaniu różnorodnych materiałów. Podczas pracy uczestnicy wykorzystują różne materiały, narzędzia i pomoce, np.: płótna, papier, glinę, bibułę, farby, itp. Zajęcia w warsztacie artystycznym dają uczestnikom możliwość wyrażania tych przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Pozwalają na odreagowanie emocji i napięć. Pracownia artystyczna zajmuje się rozwijaniem szczególnych uzdolnień i zainteresowań, pobudzaniem wyobraźni twórczej, usprawnianiem zdolności manualnej rąk oraz koordynacji wzrokowo ruchowej.