Kontakt

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych
SION
w Bartoszycach

Adres: ul. Bema 51a, 11-200 Bartoszyce
nr konta: 23 1020 3570 0000 2802 0026 5603   PKO BP S.A. o/Bartoszyce
KRS: 0000051822
NIP: 7431601647

 

Telefon:

Biuro SION: 89 764 04 77
Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej: 89 721 73 36
Terapeuci Warsztatu Terapii Zajęciowej: 89 721 73 35
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego: 89 764 04 77 
Zakład Aktywności Zawodowej: 89 762 01 75
Księgowość: 89 762 01 75

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl
Facebook: facebook.com/sionbartoszyce