Kontakt

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

ul. Bema 51a

11-200 Bartoszyce

nr konta: 23 1020 3570 0000 2802 0026 5603

PKO BP S.A. o/Bartoszyce

KRS: 0000051822

NIP: 7431601647

Telefon:
Warsztaty Terapii Zajęciowej : (89) 764 04 77
Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego : (89) 764 04 77 
SION: (89) 764 04 77
Zakład Aktywności Zawodowej: (89) 762 01 75

e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

Facebook: www.facebook.com/SionBartoszyce-474692072594839/