Sprawozdania finansowo-merytoryczne

Za rok 2019:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

 

Za rok 2018:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

 

Za rok 2017:

Bilans(mikro)

Informacje ogólne

informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)

Sprawozdanie merytoryczne

 

Za rok 2016:

Bilans (mikro)

informacje ogólne

informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)

sprawozdanie merytoryczne

Za rok 2015:

bilans

informacje ogólne

informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)

sprawozdanie merytoryczne