Sprawozdania finansowe-merytoryczne

Za rok 2017:

Bilans(mikro)

Informacje ogólne

informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)

Sprawozdanie motoryczne

 

Za rok 2016:

Bilans (mikro)

informacje ogólne

informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)

sprawozdanie merytoryczne

Za rok 2015:

bilans

informacje ogólne

informacje uzupełniające do bilansu

Rachunek zysków i strat (dla nieprowadzących działalności gospodarczej)

sprawozdanie merytoryczne