Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zajęcia w WTZ zostają zawieszone od 05.04.2021r. do 11.04.2021r.