Rozeznanie rynku nr 1/PFRON/2024

Szanowni Państwo,

                    Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach  zaprasza do składania ofert cenowych na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych realizowanych w ramach w projektu pn. „Droga ku zatrudnieniu- edycja II” zgodnie z umową Nr ZZO/000318/14/D dnia 10.05.2023r. w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 03.07.2024r.  godz. 12.30

Rozeznanie rynku