Pracownia Komputerowa

W pracowni znajduje się pięć stanowisk komputerowych podłączonych do sieci internetowej. Dodatkowym wyposażeniem  pracowni są: drukarka laserowa i atramentowa, projektor l, laptop, foliogram, aparat i kamera cyfrowa, laminarka, bindownica, zestaw kina domowego, telewizor oraz kserokopiarka. Uczestnicy w pracowni komputerowej mają możliwość  poznania obsługi komputera.

Przepisując teksty, tworzą druki na potrzeby warsztatu. Wykonują zaproszenia, karty świąteczne, wizytówki, dyplomy, itp.  Zajęcia mają na celu poznanie zasad bezpiecznego użytkowania sprzętu komputerowego i biurowego, rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i współpracującymi z nim urządzeniami, korzystanie z komputera jako narzędzia do komunikowania się, rozwijanie zainteresowań, wyszukiwanie informacji w różnych źródłach i świadome korzystanie z nich, wskazanie użyteczności komputerów w nauce, pracy i zabawie,  wykorzystanie komputera w procesie poznawania różnych dziedzin wiedzy, dostrzeganie korzyści i negatywnych stron wynikających z pracy z komputerem.