Oferty na przeprowadzenie kursów Zawodowych w ramach projektu „Droga ku zatrudnieniu”

Bartoszyce, 29.06.2022r.

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION                                           
w Bartoszycach
ul. Bema 51 A
11-200 Bartoszyce
tel. 0 89 762 01 75
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl                                                        

Szanowni Państwo,

                    Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach  zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych  realizowanych w ramach w projektu pn. „Droga ku zatrudnieniu”  zgodnie z umową Nr ZZO/000234/14/D z dnia 23.12.2019r. z późn. zm. w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Termin składania ofert upływa 08.07.2022r.  godz. 12.30

kurs zawodowy „kurs komputerowy ECDL Base”
kurs zawodowy „pomocnik kucharza”
kurs zawodowy „pracownik gospodarczy”