Władze Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach:

Prezes – Lucyna Jędryczka
Wiceprezes – Marta Gnes
Wiceprezes – Marlena Kulis
Sekretarz – Andrzej Gryska
Skarbnik – Mirosława Brożko

Komisja Rewizyjna SION:

Przewodnicząca – Zenobia Bodnar
Członek – Iwona Błażewicz
Członek – Sławomir Czepukojć