W kierunku samodzielnej aktywności

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „W kierunku samodzielnej aktywności”. Projekt skierowany jest do 16 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny
• zamieszkują powiat bartoszycki lub lidzbarski

Oferujemy:
• Warsztaty Kulinarne BEZ BARIER
• Warsztaty BIODANZY

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

• wypełnić ankietę rekrutacyjną
• dostarczyć orzeczenia o niepełnosprawności lub dokument równoznacznyOsoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:
ul. Bema 51A, 11-200 Bartoszyce
tel. 89 764 04 77
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

Rekrutacja trwa do 01.09.2022r.

Zadanie publiczne „W kierunku samodzielnej aktywności” jest finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego

pliki do pobrania:
ankieta rekrutacyjna
zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Trwa realizacja projektu „W kierunku samodzielnej aktywności”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach realizuje projekt dofinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji województwa Warmińsko – Mazurskiego. W ramach umowy podpisanej z Województwem Warmińsko – Mazurskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego, SION otrzymał na realizację zadania w 2022r. środki w kwocie 24 400 zł. Obecnie z projektu korzysta 16 beneficjentów, którzy spełniają wszystkie kryteria. Projekt umożliwia osobom z niepełnosprawnościami z terenu powiatu bartoszyckiego oraz lidzbarskiego otrzymanie wsparcia w postaci : Warsztatów kulinarnych BEZ BARIER oraz warsztatów BIODANZY.

Realizacja projektu „ W kierunku samodzielnej aktywności” – z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Zadania projektu: Najważniejszym zadaniem projektu było prowadzenie grupowych zajęć pozwalających na nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz rozwijających umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną. W celu realizacji projektu zaproponowaliśmy uczestnikom projektu: Warsztaty kulinarne BEZ BARIER (12 spotkań) Warsztaty BIODANZY (6 spotkań) tak by każdy z zainteresowanych mógł znaleźć najlepszą dla siebie formę aktywności, dającej największe efekty w poprawianiu życiowej samodzielności.