Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: www.sionbartoszyce.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.04.2007r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.01.2022r.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

– zamieszczone na stronie zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
– strona zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie dokumentów bez poprawnie zaznaczonej logicznej struktury, lub PDF są skanami dokumentów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.08.26. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023.03.09.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to mailowo –sionbartoszyce@wp.pl lub telefonicznie – 89 764 04 77

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Dostępność architektoniczna

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach  mieści się przy ulicy Bema 51a
w Bartoszycach. Na terenie WTZ znajduje się parking znajdujący się przy budynku. Parking przeznaczony jest dla pracowników, busa dowożącego osoby z niepełnosprawnościami, osób przyjeżdżających na rehabilitację  oraz dla klientów wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia, w tym dwa posiadają podjazd dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Budynek jest dwukondygnacyjny, pozbawiony jest jednak windy.  Na parterze znajduję się pracownia artystyczna, krawiecka, komputerowa, modelarska, gospodarstwa domowego, zaradności osobistej i treningu ekonomicznego, biuro kierownika WTZ, pomieszczenie socjalne i sanitariaty. Na parterze znajdują się pomieszczenie administracyjne Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, sala rehabilitacyjna, pomieszczenie pracownika gospodarczego oraz pomieszczenia sanitarne.
 3. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 4. W budynku znajdują się informacje o rozkładzie pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych  przekazane w sposób wizualny (tablice informacyjne)
 5. Nad wejściem do budynku  nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Do budynku i pomieszczeń udostępnionych dla klientów jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach mieści się przy ul. Bema 39 w Bartoszycach.  Obiekt składa się z dwóch budynków: głównego (Nr 1) oraz stojącego za nim budynku nr 2, gdzie mieści się pracownia usług pralniczych oraz sala rehabilitacyjna. Oba pozbawione są barier architektonicznych.  Na teren, na którym znajdują się budynki prowadzą dwie bramy: główna od strony ulic oraz druga mieszcząca się na tyłach zabudowań. Zakład posiada parking, który mieści się za tylną bramą wejściową. Parking przeznaczony jest dla pracowników, busa dowożącego osoby z niepełnosprawnościami oraz dla klientów Zakładu.

Budynek nr 1

 • Do budynku prowadzą trzyj wejścia, w tym dwa posiadają podjazd dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Budynek jest dwukondygnacyjny., pozbawiony jest jednak windy.  Na parterze znajdują się pracownia pielęgnacji terenów zielonych i usług porządkowych, pracownia rękodzieła artystycznego i pracownia małej gastronomii, gabinet pielęgniarki oraz pomieszczenia gospodarcze, socjalne i sanitariaty. Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia administracyjne, w tym biuro Kierownika Zakładu. Osoby z problemami motorycznymi oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony kontakt z działem administracyjnym poprzez użycie dzwonka i wezwanie pracownika administracyjnego na parter.
 • Na każdej kondygnacji korytarze i schody wyłożone są płytkami antypoślizgowymi.
 • W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 • W budynku znajdują się informacje o rozkładzie pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych  przekazane w sposób wizualny (tablice informacyjne)
 • Nad wejściem do budynku  nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do budynku i pomieszczeń udostępnionych dla klientów jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • .

Budynek nr 2

 1. Budynek jest jednokondygnacyjny, parterowy, dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie korytarze oraz pomieszczenia.  
 2. Do pracowni usług pralniczych prowadzą dwa wejścia: jedno ogólnodostępne o szerokości 90 cm oraz drugie przeznaczone dla pracowników, wyposażone w dwuskrzydłowe drzwi. Do sali rehabilitacyjnej prowadzi jedno ogólnodostępne wejście, wyposażone w stalowe drzwi przeciwpożarowe oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
 3. W budynku znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 4. W budynku znajdują się informacje o rozkładzie pomieszczeń oraz dróg ewakuacyjnych  przekazane w sposób wizualny (tablice informacyjne)
 5. Nad wejściem do budynku  nie ma głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Do budynku i pomieszczeń udostępnionych dla klientów jest możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego