Wniosek o Przyjęcie do WTZ

Pobierz Wniosek o Przyjęcie do WTZ

Podstawą do zakwalifikowania osoby z niepełnosprawnościami do uczestnictwa w warsztacie jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.Przykładowe orzeczenie: