Projekt „Ruszamy do pracy” Edycja II

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach zaprasza do bezpłatnego

 udziału w projekcie:

„Ruszamy do pracy”

 

Celem projektu „Ruszamy do pracy” jest przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat bartoszycki poprzez zastosowanie następujących form wsparcia:

 1. indywidualne konsultacje z psychologiem i doradcą zawodowym,
 2. warsztaty grupowe z trenerem umiejętności osobistych i doradcą zawodowym,
 3. kursy zawodowe + stypendium finansowe
 4. staże zawodowe + stypendium stażowe
 5. zwrot kosztów dojazdu dla UP mieszkających poza miastem Bartoszyce

 

Do kogo projekt jest adresowany?

Projekt skierowany jest do 30 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny
 • są w wieku 15 – 64 lata
 • zamieszkują powiat bartoszycki
 • są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo

 

Co należy zrobić, żeby zostać Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu?

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy:

 • zapoznać się z regulaminem projektu
 • wypełnić ankietę rekrutacyjną
 • dostarczyć orzeczenia o niepełnosprawności lub dokument równoznaczny

 

Rekrutacja trwa od 01.11.2018r.- 30.11.2018r.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:

Bema 39, 11-200 Bartoszyce, tel. 89 762 01 7

Ankieta rekrutacyjna

Regulamin projektu

 

 

Opracowanie indywidualnej Ścieżki Reintegracji – doradca zawodowy

Harmonogram usługi:

Opracowanie indywidualnej Ścieżki Reintegracji – psycholog

Harmonogram usługi: