Sala Rehabilitacyjna

W pracowni rehabilitacyjnej zajęcia odbywają się jako indywidualne i zespołowe. Na ćwiczenia indywidualne zakwalifikowane zostały osoby z porażeniem mózgowym oraz z dystrofią mięśniową. Ćwiczenia te prowadzone są w miarę możliwości bez uczestnictwa w nich innych podopiecznych. Są to ćwiczenia oddechowe, bierne, czynno – bierne, redresyjne, manualne, nauka chodzenia itp. z zastosowaniem technik typowych dla rehabilitacji ruchowej. Pozostali uczestnicy biorą również udział w zajęciach indywidualnych i zespołowych, których głównym celem jest:

  • Utrzymanie prawidłowej postawy
  • Wzmocnienie mięśni posturalnych
  • Doskonalenie umiejętności w grach zespołowych oraz indywidualnych
  • Rozwijanie umiejętności współpracy i działania w grupie