II EDYCJA PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Od 01.04.2018r. do  31.03.2019r., Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
 realizuje drugą edycję projektu pod nazwą: „Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych”,
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach konkursu
pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym”, dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz aktywności w życiu społecznym 60 osób niepełnosprawnych z powiatu bartoszyckiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne, profesjonalne oraz kompleksowe
 wsparcie w formie:

– zajęć rehabilitacyjnych,

– zajęć terapeutycznych dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera,

– masażu klasycznego,

– terapii zajęciowej,

– zajęć logopedycznych,

– poradnictwa psychologicznego,

– zajęć integracji sensorycznej,

– zajęć hydroterapii

 

Projekt dofinansowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych