”W pełni sprawni do pracy”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

realizuje bezpłatny projekt:

”W pełni sprawni do pracy”

Oś Priorytetowa RPWM. 11.00.00 Włączanie Społeczne,Działanie 11.01.00 „Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.01.01: Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

Termin realizacji projektu:

edycja II: od 01.06.2018r. do 31.07.2019r.

Projekt skierowany jest do 30 osób, które łącznie spełniają następujące warunki:

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument równorzędny,

– są w wieku 15 – 64 lata,

– zamieszkują powiat bartoszycki,

– posiadają niskie kwalifikacje zawodowe,

– pozostają bez zatrudnienia.

  Oferujemy:

– doradztwo zawodowe w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych,

– warsztaty z psychologiem zakresu nabywania umiejętności i kompetencji społecznych,

 – kurs zawodowy do wyboru: pracz/operator pralni, pomocnik kucharza, pracownik personelu sprzątającego, technolog robót wykończeniowych lub inne,

– 6 miesięczne staże zawodowe u pracodawców,

– wsparcie trenerów pracy na każdym etapie realizacji projektu.

 

  Zapewniamy:

– materiały szkoleniowe,

– zwrot kosztów dojazdu i poczęstunek w ramach kursów zawodowych,

– wysokie stypendium finansowe za udział w kursach zawodowych,

-zaświadczenie potwierdzające nabycie kwalifikacji/kompetencji oraz certyfikat zawodowy,

– stypendium stażowe dla osób odbywających staż zawodowy.

Rekrutacja od  01 czerwca– 30 czerwca 2018

Osoby zainteresowane zapraszamy do Biura Projektu:

 Zakład Aktywności Zawodowej przy SION

  1. Bema 39, 11-200 Bartoszyce,

tel. 89 762 01 75

 ankieta rekrutacyjna

Zapraszamy do udziału w projekcie!

XX Festyn Integracyjny „JESTEŚMY RAZEM”

12 maja na Starym Mieście w Olsztynie odbył się XX Festyn Integracyjny „JESTEŚMY RAZEM”. Głównym celem imprezy jest przybliżenie dorobku artystycznego osób z niepełnosprawnościami, a także pobudzenie współpracy między partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służbami społecznymi i wolontariatem. Intencją organizatorów jest integracja osób z niepełnosprawnością poprzez wspólną zabawę i wypoczynek.

Wizyta w Urzędzie Miasta

Uczestnicy WTZ w ramach pracowni Zaradności osobistej i treningu ekonomicznego byli z wizytą w Urzędzie Miasta Bartoszyce w Wydziale Spraw Obywatelskich. Poznali pracę urzędu, zwiedzając poszczególne działy. Dowiedzieli się jak wyrobić nowy dowód osobisty, poznali usługi z zakresu dokumentacji, zgłoszenia meldunkowe, postępowania administracyjne, czy sprawy dotyczące podatków. Dziękujemy za miłą obsługę petentów.

„Na niebiesko dla autyzmu”

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to  święto obchodzone corocznie 2 kwietnia z inicjatywy Kataru, poparte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 18 grudnia 2007. Obchody Dnia mają na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat dziecięcego autyzmu. 2 kwietnia rozpoczęły się obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić w tym roku uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby dorosłych osób z autyzmem. Jednym z wydarzeń towarzyszących akcji jest nasza niebieska parada pod hasłem „Bartoszyce na niebiesko dla autyzmu„.

Śniadanie Wielkanocne 2018

W dniu 29.03.2018 roku w WTZ-tach, odbyło się śniadanie Wielkanocne. Do śniadania zasiedli uczestnicy i pracownicy Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz zaproszeni goście. Wśród przybyłych gości byli: Pan Wojciech Prokocki (Starosta Powiatu Bartoszyckiego), Pani Stefania Michalik-Rosa (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach), Pani Brygida Adamajtis (dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach), Pani Anna Żukowska(kierownik Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach) oraz Pan Arkadiusz Stec (kierownik Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Bartoszycach). Śniadanie minęło w sympatycznej i miłej atmosferze, w trakcie której można było skosztować tradycyjnych potraw i wypieków wielkanocnych.