Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1,5% podatku – wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer KRS: 0000051822.
Numer konta: 23 1020 3570 0000 2802 0026 5603 PKO BP S.A.o/BARTOSZYCE

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych. Read More »

Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Sięgamy po sukces”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
 realizuje projekt pod nazwą:
Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
„Sięgamy po sukces”

Projekt  dofinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach
Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz osiągnięcie indywidualnego sukcesu 75 osób z niepełnosprawnościami
z powiatu bartoszyckiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie
zajęć rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych.

Termin realizacji projektu w trzecim okresie finansowania:
01.04.2024r. do  31.03.2025r.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne, wsparcie w formie:

wsparcia psychologicznego, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych dla osób
z autyzmem i zespołem Aspergera, zajęć logopedycznych, zajęć neurologopedycznych, zajęć integracji sensorycznej, terapii zajęciowej, masażu klasycznego, wsparcia wolontariuszy oraz rehabilitacji domowej.

Biuro projektu: ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce
Tel: 89 764 04 77
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl

Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Sięgamy po sukces” Read More »

W Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie odbyła się w czwartek 28.03.2024r., Wojewódzka Gala Sportu. Marszałek województwa Marcin Kuchciński uhonorował ponad 150 sportowców, trenerów oraz działaczy warmińsko – mazurskich klubów. Spotkanie było również okazją do podsumowań, refleksji i podziękowań.

Miło nam poinformować, że wyróżnienie oraz pamiątkowy medal, jako jedyny z naszego miasta Bartoszyce, otrzymał Dariusz Kuśnierz – członek naszego Stowarzyszenia, zdobywca III miejsca w dyscyplinie para triathlon, konkurencja triathlon, podczas Mistrzostw Polski które odbyły się w Białymstoku w 2023r.

Serdecznie Gratulujemy!

Read More »

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej.

21.03.2024r. przy ul. Kętrzyńskiej 29-31 w Bartoszycach, w obecności zaproszonych gości dokonano podpisania i symbolicznego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej.

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach na ten cel otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Samodzielność- Aktywność-Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe.

Celem programu jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM), składającej się z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych, która służyć ma zapewnieniu miejsc zamieszkania dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami, wymagających wysokiego poziomu wsparcia. Nowo wybudowany budynek zapewni możliwość zamieszkania dziesięciu osobom z niepełnosprawnościami. Na jednego mieszkańca WSM przypadnie łącznie nie mniej niż 40 m kw. powierzchni użytkowej. Będzie tam również sala rehabilitacyjna, jadalnia, pomieszczenie specjalistów i pokoje dzienne. Natomiast na poddaszu zostaną zlokalizowane pomieszczenia administracyjne.

28 listopada 2023r. Stowarzyszenie podpisało z oddziałem PFRON w Olsztynie umowę o dofinansowanie na kwotę 5 mln złotych, z czego 4 mln przypada na roboty budowlane, a 1 mln na zakup wyposażenia. Na wykonanie robót budowlanych wybrano firmę BOG-DACH Sp. z o.o. Pana Bogdana Siemaszko z którą w styczniu 2024r., Stowarzyszenie podpisało umowę.

Dla upamiętnienia rozpoczęcia budowy przez wmurowanie niniejszego aktu erekcyjnego swoje podpisy podczas uroczystości złożyli:
Starosta Powiatu Bartoszyckiego – Pan Jan Zbigniew Nadolny
Burmistrz Miasta Bartoszyce – Pan Piotr Petrykowski
Przedstawiciel PFRON – Pan Janusz Surmacz
Dziekan Dekanatu Bartoszyckiego – ksiądz Jerzy Olechnowicz
Prezes Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach – Pani Lucyna Jędryczka
Wykonawca robót budowlanych – Pan Bogdan Siemaszko
Inspektor Nadzoru Budowlanego – Zbigniew Bielicki
Kierownik Budowy – Pan Władysław Kaczmar.

Pragnieniem wszystkich jest, aby powstający budynek służył jak najlepiej społeczeństwu, a przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami.

Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej. Read More »

„Pierwszy sztych łopaty”

8 marca 2024r. przy ul. Kętrzyńskiej 29-31 w Bartoszycach Prezes Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach Pani Lucyna Jędryczka symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej dla Osób z Niepełnosprawnościami i przekazała łopatę Panu Łukaszowi Bocis – przedstawicielowi Wykonawcy Robót Budowlanych.

„Pierwszy sztych łopaty” Read More »