Wyniki konkursu „W zdrowym ciele zdrowy duch”

I miejsce zajął Krzysztof Gnat ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach

II miejsce zajęła Zosia Krasowska z Integracyjnego Przedszkola Publicznego nr 4 w Bartoszycach

III miejsce zajął Waldemar Chludziński z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bartoszycach

Wyróżnione zostały prace:

 • Andrzej Huk z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Górowie Iławieckim
 • Marta Urbanowicz z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lidzbarku Warmińskim
 • Rafał Orłowski z Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bartoszycach

Gratulujemy !!!!!

Serdecznie zapraszamy na Piknik „W zdrowym ciele zdrowy duch”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION

w Bartoszycach serdecznie zaprasza na Piknik „W zdrowym ciele zdrowy duch”

23.06.2017 r. na godz.11.00

Jak będzie ???   Sportowo, pysznie i zdrowo !!!

Program Pikniku:

11.00 Rozpoczęcie ( teren zielony Integracyjnego Przedszkola

Publicznego nr 4 w Bartoszycach)

11.05 rozgrzewka z GWIAZDAMI

11.30 Konkurencje sportowo – żywieniowe dla wszystkich.

( sala gimnastyczna w budynku SION)

12.30 Podsumowanie konkursu plastycznego „ W zdrowym ciele zdrowy duch”

13.00 Zakończenie

UWAGA!

OBOWIĄZUJE STRÓJ SPORTOWY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu

Województwa Warmińsko – Mazurskiego

ZAPROSZENIE1.docx (5 pobrań)

Nagrody w konkursie plastycznym „W zdrowym ciele zdrowy duch”

 

Turniej tenisa w Górowie Iławeckim

Nasi uczestnicy wzięli udział w zmaganiach  w wojewódzkim turnieju tenisa o puchar prezesa stowarzyszenia „Jesteśmy razem” w Górowie Iławeckim. W rozgrywkach wzięło udział 11 drużyn. 

Nasze stowarzyszenie grało w składzie:
Damian Kijko
Paweł Wojeszo
Kamil Lompa

Poniżej znajduje się galeria z w/w wydarzenia.

VIII Olimpiada przedszkolaka dla dziewczyny i chłopaka

W dniu 13 czerwca uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych wzięli udział w olimpiadzie przedszkolaka. Zawody odbyły się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach. Organizatorem było Integracyjne Przedszkole Publiczne nr4 w Bartoszycach. Celem zawodów było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci młodych oraz integrowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w konkurencjach sportowych w konkurencjach sportowych. Nasi uczestnicy wzięli udział w konkurencjach takich jak:

 • tor przeszkód
 • bieg na wyznaczonym odcinku z przechodzeniem przez hula-hop dowolnym sposobem 
 • slalom z woreczkiem na paletce
 • rzuty obręczami do pachołka

Stowarzyszenie zajęło I miejsce a WTZ Bartoszyce zajęły III miejsce

W zdrowym ciele zdrowy duch

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM „W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym pn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch”. Konkurs skierowany jest do osóbz niepełnosprawnościami. Za najlepsze prace plastyczne przewidziano nagrody.

Prace plastyczne należy przesyłać do 16 czerwca br. na adres Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach ul. Bema 51A lub dostarczyć osobiście w dni robocze w godz. 8.00-15.00 pod wskazany adres.

Więcej informacji o konkursie (regulamin i formularz zgłoszeniowy) w załączeniu lub u osoby koordynującej:

Jolanta Warmachowska , tel.  89  764-04-77

Projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie umowy Nr 3.SION.ZD/2017 z dnia 9 maja 2017r.

 

Regulamin konkursu plastycznego

„W zdrowym ciele zdrowy duch”

I.

Cel konkursu:

Konkurs jest skierowany do osób z niepełnosprawnościami, którzy posiadają zdolności manualne i wyobraźnię. Na konkurs należy przygotować samodzielnie, dowolną techniką prace plastycznąpn. „ W zdrowym ciele zdrowy duch” promującą zdrowy tryb życia.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja zdrowego trybu życia,
 • edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków poprzez promocję aktywności fizycznej i zróżnicowanej diety,
 • motywowanie do poszerzania wiadomości o zdrowiu w ciekawy i oryginalny sposób,
 • kształtowanie wyobraźni plastycznej i manualnej.
 • prezentacja i promocja twórczości osób z niepełnosprawnością
 • aktywizacja społeczna,

II.

Organizator:

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach, ul. Bema 51A, 11-200 Bartoszyce

III.

Założenia regulaminowe:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być tylko osobyz niepełnosprawnością.
 2. Każdy z uczestników samodzielnie przygotowuje pracę konkursową.
 3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niżjedną pracę.
 4. Termin wykonania prac i dostarczenia ich organizatorowi upływa 16 czerwca 2017r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23czerwca 2017r.
 6. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone przez jury. Decyzja jury jest ostateczna i nie przewiduje się możliwości odwołania od niej.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac plastycznych, którenie będą spełniaćwymogów określonych w regulaminie.
 8. Każdą pracę zgłaszaną do konkursu należy przesłać z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym ( Załącznik nr 1)
 9. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę z następującymi informacjami: imię i nazwisko, placówka, numer telefonu, tytuł pracy. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 10. Dopuszczalna technika wykonania prac to: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie, komiks, techniki mieszane, rzeźba, płaskorzeźba, decoupage i inne. Dopuszczalny format prac konkursowych to: A4, A3.
 11. Prace Konkursowe należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską (na koszt nadsyłającego) do dnia 16.06.2017r. na adres: ul. Bema 51A , 11-200 Bartoszyce z dopiskiem Konkurs plastyczny „ W zdrowym ciele zdrowy duch”.O dacie doręczenia przesyłki z Pracą Konkursową decyduje data stempla pocztowego.
 12. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane i ocenione pod względem pomysłowości, oryginalności i estetyki wykonania.
 13. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców podczas spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w siedzibie Stowarzyszenia w Bartoszycach w dniu 23 czerwca 2017 roku. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie sionbartoszyce.pl.
 14. Z nadesłanych Prac Konkursowych powstanie galeria zdjęć, która zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora sionbartoszyce.pl.
 15. Za osoby wyróżnione w Konkursie uznaje się autorów 6 Prac Konkursowych,
 16. Za laureatów Konkursu uznaje się autorów 3 prac konkursowych, spośród osób wyróżnionych, o których mowa powyżej,
 17. Lista laureatów oraz osób wyróżnionych zostanie opublikowana za pośrednictwem strony internetowej Organizatora sionbartoszyce.pl
 18. Organizator przyzna trzy nagrody główne(rzeczowe) za a) I miejsce: b) II miejsce: c) III miejsce oraz wyróżnienia,
 19. Uczestnik przystępując do Konkursu oświadcza, że jest autorem pracy plastycznej oraz posiada do niego całość praw autorskich, majątkowych i osobistych.
 20. Uczestnik przystępując do Konkursu zawiera umowę nieodpłatnego przekazania całości praw autorskich, majątkowych na rzecz organizatora Konkursu.
 21. Uczestnik zachowuje prawa autorskie, osobiste do pracy zgłaszanej na Konkurs.
 22. Organizator nie zwraca prac konkursowych, prac zdyskwalifikowanych, dostarczonych po terminie. Prace zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora.
 23. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie te prace plastyczne, które nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
 24. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konkursie.
 25. Zgłoszenie prac na Konkurs oznacza akceptację jego regulaminu.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny w załączniku poniżej:

Załącznik.docx (9 pobrań)

III Integracyjny Bieg Terenowy WTZ „Bażantarnia”

W Elblągu 06.06.2017 r. odbyły się zawody w biegu terenowym pod nazwą „Bażantarnia”. Wśród drużyn uczestniczyła drużyna Warsztatów Terapii Zajęciowej z Bartoszyc. Był to bieg orientacyjny przez las na dystansie 3 km, podczas którego do pokonania były różne przeszkody w tym m.in.:
– przeciąganie samochodu,
– przeprawa przez rzekę,
– udzielenie pierwszej pomocy,
– strzelanie z paintball’a,
– pokonanie przeszkody w pozycji leżącej (czołganie się).

WTZ Bartoszyce zajęły III miejsce w składzie:
Damian Kijko
Paweł Wojeszo
Damian Rój

Poniżej znajduje się galeria z w/w wydarzenia.

Serdecznie gratulujemy!

Festyn „Akademia Policyjna” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

2 czerwca, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego spotkali się z policjantami z Bartoszyc. Zorganizowano w  tym ośrodku festyn pod nazwą „Akademia Policyjna”. Cała zabawa, stroje dzieci i konkursy tematyczne, były poświęcone służbie w policji. Policjanci prezentowali sprzęt, który na co dzień wykorzystują do służby i opowiadali o swojej pracy. Dzieci rozwiązywały test z zakresu wiedzy o pracy policjantów. Dużym zainteresowaniem cieszył się policyjny quad, oraz duży radiowóz. Przy okazji spotkania z dziećmi, policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie zarówno z najmłodszymi, jak i z rodzicami i opiekunami dzieci bawiących się na festynie.

E-kompetencje bez barier

Na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w sali komputerowej, przez miesiąc czerwiec, odbywa się kurs komputerowy dla naszych uczestników. 

Projekt „E-kompetencje bez barier” jest realizowany w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego Zielona Góra.

Zamiarem projektu jest doprowadzenie do faktycznego „ucyfrowienia” życia mieszkańców gmin objętych działaniami poprzez umożliwienie im nabycia i udoskonalenia e-kompetencji w ramach darmowych szkoleń, pogadanek i warsztatów. Działaniami projektu objęte są wybrane gminy województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz lubuskiego.