Przekaż 1,5% podatku na Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych.

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych.
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, której można przekazać 1,5% podatku – wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz nasz numer
KRS: 0000051822.
Numer konta: 23 1020 3570 0000 2802 0026 5603 PKO BP S.A.o/BARTOSZYCE