Poetycko – Muzyczny wieczór wspomnień Arkadiusza Monkiewicza

25.11.2022r, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach, odbył się Poetycko – Muzyczny wieczór wspomnień Arkadiusza Monkiewicza, zorganizowany przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Podczas spotkania wspominano życie i twórczość zmarłego w lipcu 2022r. Arkadiusza Monkiewicza, członka naszego Stowarzyszenia oraz sportowca i poety. Licznie zgromadzona publiczność mogła wysłuchać przygotowanych przez zaprzyjaźnionych
z Stowarzyszeniem wykonawców utworów Arkadiusza, przedstawionych wierszem i piosenką. Były to ciepłe i spokojne utwory liryczne. Wspominano chwile przeżyte z bohaterem wieczoru.

Przedstawiono również powstały w wyniku projektu tomik wierszy Arkadiusza Monkiewicza „Wróciłem w ciszy spływających kropel”, który otrzymała każda osoba będąca na spotkaniu.
Wśród osób obecnych była między innymi mama Arkadiusza wraz
z najbliższą rodziną, prezes wraz z zastępcą Związku Literatów Polskich Oddział w Olsztynie, przedstawiciele władz lokalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych
i grup literackich z terenu naszego miasta oraz licznie przybyli przyjaciele Arka.