Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach w dniu 11 maja 2022r. podpisało umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w celu realizacji pilotażu Standardów funkcjonowania WTZ w ramach projektu : „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” PO WER 2014 -2020

Celem wprowadzenia standardów jest:

  • Podniesienie jakości i skuteczności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej,
  • Przyjęcie prawa do samostanowienia uczestników WTZ za kluczową zasadę działania warsztatów na każdym etapie pobytu,
  • Wzmocnienie prozatrudnieniowej roli WTZ,
  • Ujednolicenie metod działania na etapie diagnozy, tworzenia i realizacji indywidualnego programu rehabilitacji (IPR) oraz oceny postępów uczestników,
  • Wzmocnienie współpracy WTZ z otoczeniem,
  • Podniesienie kwalifikacji kadry merytorycznej WTZ.

Dzięki udziałowi w projekcie Warsztaty Terapii zajęciowej przy SION  w Bartoszycach mogły ubiegać się o środki finansowe na doposażenie placówki w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji zgodnie z wypracowanymi standardami. Na to zadanie otrzymaliśmy 65 000, 00 zł.

W ramach projektu otrzymaliśmy także następujące wsparcie:

– nieodpłatne szkolenia dla kadry WTZ przygotowujące do testowania Standardów

– narzędzie informatyczne na potrzeby przeprowadzania diagnozy funkcjonalnej uczestników WTZ

– wsparcie doradców wdrożeniowych  Partnerów projektu oraz specjalisty ds. mechanizmów wsparcia