Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zajęcia w WTZ zostają zawieszone od 15.03.2021r. do 04.04.2021r.