Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zajęcia w WTZ zostają zawieszone od 01.03.2021r. do 14.03.2021r.