Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zajęcia w WTZ zostają zawieszone od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.