Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zajęcia w WTZ zostają zawieszone od 01.01.2020 r. do 17.01.2021 r.