Miesiąc: Kwiecień 2020

Szanowni Państwo!

Mamy nadzieję że środowisko osób niepełnosprawnych ma się dobrze. Wierzymy, że uda nam się przetrwać ten trudny czas. W związku z pandemią COVID-19 w życiu organizacji zostało wprowadzonych wiele ograniczeń. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w czasie pandemii część aktywności musiało zawiesić, ale mimo tego dalej prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez SION w czasie pandemii pracuje w „trybie awaryjnym”. Zajęcia terapeutyczne w placówce są zawieszone do 24 kwietnia, zgodnie
z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnicy WTZ nie biorą udziału w zajęciach, ale placówka pozostaje w ciągłym kontakcie z każdym uczestnikiem terapii. Pracownicy placówki z każdej pracowni terapeutycznej przygotowują dla nich zestawy ćwiczeń, zadania on – line lub wysyłają zadania do wykonania pocztą wraz z niezbędnymi materiałami do terapii. W SION prowadzona jest akcja „ szycie maseczek”. Pracownicy WTZ oraz ZAZ regularnie szyją maseczki dla podopiecznych placówek SION oraz ich rodzin. Osoby z WTZ otrzymują również zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych, dostosowanych do ich schorzeń, aby w czasie epidemii nie straciły swojej motoryczności. Podopieczni wiedzą,
że w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc do placówki. Taka pomoc jest natychmiast realizowana. Dzięki zaangażowaniu kadry uczestnicy terapii czują się bezpieczni i „zaopiekowani”. Działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego została czasowo zawieszona. Dziękujemy rodzicom osób niepełnosprawnych za zaangażowanie w „akcję szycia maseczek”.

Życzymy zdrowia i serdecznie pozdrawiamy.
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Wsparcie psychologiczne on- line w związku z koronawirusem.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną, Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach uruchomiło pomoc psychologiczną. Jeśli potrzebna jest pomoc, rozmowa, wsparcie psychologiczne itp. zadzwoń do siedziby Stowarzyszenia tel. 89 764 04 77
w godz. 9.00 -14.00 Z naszego wsparcia mogą skorzystać osoby
z niepełnosprawnościami, ich rodziny/opiekunowie z powiatu bartoszyckiego. Mamy nadzieję, że trzymacie się wszyscy zdrowo! Pozdrawiamy serdecznie!

Uwaga Rodzice i Opiekunowie !


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ruszył z naborem wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON.
Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.
Informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/?fbclid=IwAR3RMqv92dRHKh5h1RZe8oSgo9BFvPGWJoe5Af5Ey5uwrIQ3Ad4jb3V-Bho


lub


http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/961406;jsessionid=5FFBFD11B3BC6F3E8B72458E6547A713?fbclid=IwAR1xN1Hh2qb6cKj6aNVkflgvaMcMZc5TE7g8yBuvpHyGc2xP8hwLEKQH2k4

Drodzy Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy SION w Bartoszycach! Zachęcamy Was do zdalnej pracy w domu.

Dziś proponujemy Wam wejście na stronę: http://pisupisu.pl/ gdzie będziecie mogli: poćwiczyć pisanie na klawiaturze, zmierzyć się z ortografią, poćwiczyć umysł, zabawić się w słowne zabawy. Powodzenia!