Szanowni Państwo!

Mamy nadzieję że środowisko osób niepełnosprawnych ma się dobrze. Wierzymy, że uda nam się przetrwać ten trudny czas. W związku z pandemią COVID-19 w życiu organizacji zostało wprowadzonych wiele ograniczeń. Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w czasie pandemii część aktywności musiało zawiesić, ale mimo tego dalej prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez SION w czasie pandemii pracuje w „trybie awaryjnym”. Zajęcia terapeutyczne w placówce są zawieszone do 24 kwietnia, zgodnie
z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Uczestnicy WTZ nie biorą udziału w zajęciach, ale placówka pozostaje w ciągłym kontakcie z każdym uczestnikiem terapii. Pracownicy placówki z każdej pracowni terapeutycznej przygotowują dla nich zestawy ćwiczeń, zadania on – line lub wysyłają zadania do wykonania pocztą wraz z niezbędnymi materiałami do terapii. W SION prowadzona jest akcja „ szycie maseczek”. Pracownicy WTZ oraz ZAZ regularnie szyją maseczki dla podopiecznych placówek SION oraz ich rodzin. Osoby z WTZ otrzymują również zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych, dostosowanych do ich schorzeń, aby w czasie epidemii nie straciły swojej motoryczności. Podopieczni wiedzą,
że w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc do placówki. Taka pomoc jest natychmiast realizowana. Dzięki zaangażowaniu kadry uczestnicy terapii czują się bezpieczni i „zaopiekowani”. Działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego została czasowo zawieszona. Dziękujemy rodzicom osób niepełnosprawnych za zaangażowanie w „akcję szycia maseczek”.

Życzymy zdrowia i serdecznie pozdrawiamy.
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach