Uwaga Rodzice i Opiekunowie !


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ruszył z naborem wniosków o wsparcie w ramach nowego programu pomocowego PFRON.
Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć.
Informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazujace-w-2020-roku/?fbclid=IwAR3RMqv92dRHKh5h1RZe8oSgo9BFvPGWJoe5Af5Ey5uwrIQ3Ad4jb3V-Bho


lub


http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/961406;jsessionid=5FFBFD11B3BC6F3E8B72458E6547A713?fbclid=IwAR1xN1Hh2qb6cKj6aNVkflgvaMcMZc5TE7g8yBuvpHyGc2xP8hwLEKQH2k4