Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Uroczystość Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach była okazją do niezapomnianych spotkań i radosnych wzruszeń. W imieniu Stowarzyszenia, pragnę podziękować wszystkim Gościom, którzy swym przybyciem uświetnili naszą uroczystość, byli z nami, złożyli nam wiele wspaniałych życzeń i gratulacji, obdarzyli ciepłem i uśmiechem. Wszystkim Państwu jeszcze raz gorąco dziękuję!

Z wyrazami szacunku
Lucyna Jędryczka
Przewodnicząca Stowarzyszenia

Już za 2 godziny w Bartoszyckim Domu Kultury rozpocznie się uroczysta gala z okazji Jubileuszu 25 – lecia SION.
Zapraszamy!

Transmisja na żywo w telewizji Bart – Sat o godzinie 11:00

Relacja z obchodów Jubileuszu 25 – lecia Stowarzyszenia jutro na żywo w telewizji Bart – Sat o godzinie 11

Można składać wnioski o przyjęcie do Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Tolko

Powiat Bartoszycki w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo -mieszkalne” finansowanego ze środków z Funduszu Solidarnościowego utworzył Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne „Nasz Drugi Dom” w miejscowości Tolko gmina Bartoszyce. Otwarcie ośrodka zaplanowano na 2 listopada 2021r.

Centrum przeznaczone jest dla 22 dorosłych osób legitymujących się umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności, w szczególności ze spectrum autyzmu i/lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przewiduje się, że 20 osób będzie uczestniczyło w zajęciach Centrum w formie pobytu dziennego, a dwie osoby w formie pobytu całodobowego. Godziny pracy Centrum zaplanowano od 7.oo do 16.oo, codziennie od poniedziałku do piątku.

Obiekt posiada windę, pozbawiony jest barier architektonicznych i w całości dostępny dla przebywających w nim osób. W budynku znajdują się pomieszczenia sanitarno-socjalne dla mieszkańców i pracowników, pokój do arteterapii i terapii rewalidacyjno-poznawczej, pokój do terapii doświadczania świata, pokój dzienny z aneksem kuchennym, sala rehabilitacji ruchowej, sala ogólna do zajęć społeczno-integracyjnych oraz dwa pokoje mieszkalne dla dwóch osób umieszczonych na pobyt całodobowy wraz z zapleczem sanitarnym.

Zajęcia prowadzone w COM „Nasz Drugi Dom” skoncentrowane będą na działaniach zmierzających do:

– poprawy funkcjonowania w życiu codziennym (czynności samoobsługowe i praktyczne, przygotowywanie posiłku, dbałość o higienę i wygląd, wizyty w instytucjach kultury),

– podnoszenie poziomu umiejętności interpersonalnych ( w relacjach z rodziną, znajomymi i osobami obcymi),

– rozwoju zainteresowań indywidualnych,

– poprawy stanu zdrowia fizycznego (w tym rehabilitacja, rekreacja).

Efekty użytkowe dla osób niepełnosprawnych to przede wszystkim poprawa jakości życia poprzez uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, możliwość wyjścia z domu i nawiązania nowych relacji interpersonalnych oraz umożliwienie niezależnego funkcjonowania w ramach posiadanych możliwości i potrzeb.

Osiągnięcie zamierzonych celów COM „Nasz Drugi Dom” będzie realizowało poprzez:                             

– trening funkcjonowania w życiu codziennym,                                                                                                      

– trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,                                                                

– trening umiejętności spędzania czasu wolnego,    

– poradnictwo psychologiczne,                                                                                                                               

– pomoc w załatwianiu spraw urzędowych ,                                                                                                                 

– pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych,                                                                                       

– terapię ruchową,                                                                                                                                                          

– wyżywienie, w tym posiłki przygotowywane przez Mieszkańców.

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Bartoszyckiego do udziału w projekcie i składania wniosków wraz z załącznikami osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach przy ul. Limanowskiego 11 w pokoju nr 16 albo listownie. (formularz wniosku do pobrania poniżej).

Każdy z kandydatów do udziału w programie powinien przedłożyć wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności, a w przypadku, gdy wniosek składa w imieniu Wnioskodawcy pełnomocnik lub opiekun prawny- odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod nr tel. 89 762 11 63 lub 89 762 11 60

Zapraszamy do udziału w programie.

Pobierz wniosek o przyjęcie do COM:
Wniosek


Dziękujemy za wsparcie i życzliwość!

Posłuchajcie wypowiedzi o. Adama Szustaka na temat naszej zrzutki na Remont Sali rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w Bartoszycach. SION serdecznie dziękuje o. Adamowi Szustakowi oraz wszystkim darczyńcom za wsparcie i życzliwość.

wypowiedź o. Adama Szustaka: https://drive.google.com/file/d/1690AoqC4gsZfM5ffCCyjtkdlrGsTKMYh/view

link do zrzutki:https://zrzutka.pl/cn6bak
Zapraszamy do zapoznania się z kanałem na YouTube o. Adama Szustaka: https://www.youtube.com/user/Langustanapalmie

Głosowanie na projekt Remontu Sali rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami w Bartoszycach

Szanowni Państwo!!! Informujemy, że 7 sierpnia 2021 r. rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Potrwa ono do 10 września 2021 r. W ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Stowarzyszenie zgłosiło „Remont Sali rehabilitacyjnej dla osób
z niepełnosprawnościami w Bartoszycach . Głosy na salę rehabilitacyjna SION oddawać mogą wyłącznie mieszkańcy Bartoszyc poprzez wypełnienie specjalnej karty do głosowania dostępnej w siedzibie SION, ul. Bema 51A oraz dwóch punktach głosowania: Urzędzie Miasta Bartoszyce oraz Bartoszyckim Centrum Informacji Turystycznej (Brama Lidzbarska).
Głosować można również w formie elektronicznej (druk dostępny po na dole strony) poprzez przesłanie skanu prawidłowo wypełnionej karty na adres
e-mail: bbo@bartoszyce.pl

Kod projektu: BBO3
Nazwa projektu: Remont Sali rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnościami
w Bartoszycach
Skrócony opis projektu: Projekt zgłoszony przez Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION. W ramach realizowanych przez Stowarzyszenie projektów, oprócz zajęć typowo rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych, swoje miejsce mają również inicjatywy typowo rekreacyjne. Sala będzie służyła dla około 100 niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta.
Lokalizacja projektu: Bartoszyce, hala sportowa przy ul. Bema 39
Przybliżone koszty realizacji projektu: 37 332,08 zł

Załącznik: Karta do głosowania

Pomóż nam utworzyć salę rehabilitacyjną dla niepełnosprawnych podopiecznych naszego Stowarzyszenia

https://zrzutka.pl/cn6bakNasze Stowarzyszenie już od 26 lat wspiera osoby niepełnosprawne i ich rodziny z powiatu bartoszyckiego. W tym czasie utworzyliśmy Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakład Aktywności Zawodowej, bezpłatną Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego oraz zrealizowaliśmy wiele projektów oferujących osobom niepełnosprawnym udział w zajęciach rehabilitacyjnych, terapii, szkoleniach i stażach zawodowych. Staramy się wspierać naszych podopiecznych na każdym etapie ich życia: od lat najmłodszych, aż po dorosłość, tak by umożliwić im w miarę samodzielne i aktywne życie.  

W związku  z tym, że liczba naszych podopiecznych z roku na rok się powiększa, postanowiliśmy utworzyć dla nich nową, profesjonalną salę rehabilitacyjną. W sali tej planujemy prowadzić zajęcia indywidualne i w małych grupach z zakresu rehabilitacji, rekreacji ruchowej,  gimnastyki korekcyjnej oraz adaptowanej aktywności fizycznej. Odpowiednio dobrane ćwiczenia zostaną nakierowane na konkretne problemy i potrzeby naszych niepełnosprawnych podopiecznych, dzięki czemu może uda się nam choć częściowo zatrzymać proces postępowania ich niepełnosprawności i przywrócić w jakimś stopniu ich sprawność fizyczną.

Salę planujemy utworzyć w pomieszczeniach o łącznej powierzchni ok 70 m2, znajdujących się w budynku hali sportowej po zlikwidowanym  Gimnazjum nr 2 w Bartoszycach przy ul. Bema 39. Pomieszczenia te niestety wymagają generalnego remontu, aby zapewnić odpowiednie warunki do zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.  Koszt całej inwestycji oszacowaliśmy na 170 000,00 zł . Do tej pory na remont udało nam się pozyskać 63 000,00 zł dofinansowania ze środków PFRON, dodatkowo mamy jeszcze 31000,00 zł środków własnych, które przeznaczymy na tę inwestycję. Sporo nam jednak brakuje, aby zrealizować nasze plany. W związku z tym prosimy Państwa o wsparcie nawet najdrobniejszymi kwotami, abyśmy mogli stworzyć miejsce służące w szczególności osobom z niepełnosprawnościami.

Warto zainwestować w konkretny projekt dający wiele możliwości. Taki, z którego będą mogli korzystać najbardziej potrzebujący.

Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji i dziękujemy za pomoc!

Za wpłatę minimum 100zł na rzecz naszej akcji otrzymają państwo w podziękowaniu poczęstunek w postaci świeżych, gorących wypieków oferowanych przez Zakład Aktywności Zawodowej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach (do odbioru osobiście w Zakładzie przy ul. Bema 39 w Bartoszycach).  Natomiast za wpłatę w wysokości 500,00 zł otrzymają państwo darmowy karnet na  usługę prania wodnego w naszym Zakładzie przy ul. Bema 39.

https://zrzutka.pl/cn6bak