Dnia 25.06.2024 r. odbyło się spotkanie Beneficjentów uprawnionych do otrzymania dofinansowania na stworzenie infrastruktury Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej z ministrem Łukaszem Krasoniem.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu wzięło udział:
– 15 osób, reprezentujących Beneficjentów Programu WSM
– Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Łukasz Krasoń
– Zastępca dyrektora BON – Andrzej Łosiewicz
– Anna Sigłowy – Naczelnik Wydziału Standaryzacji DPR PFRON

W spotkaniu uczestniczyła też Prezes Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach Lucyna Jędryczka

Rozmowy dotyczyły możliwości uzyskania dodatkowych środków na realizację WSM i zmiany zapisów uchwały Rady Nadzorczej PFRON.

Podczas spotkania Minister zaznaczył, że cieszy się, że będzie możliwość uczenia się od praktyków, czyli od obecnych na sali organizacji, które są pionierami w zakresie WSM oraz zadeklarował dalszy kontakt i współpracę.

Następne spotkanie ma się odbyć w pierwszej połowie września