Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Sięgamy po sukces”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
 realizuje projekt pod nazwą:
Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
„Sięgamy po sukces”

Projekt  dofinansowany jest ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w ramach
Konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności oraz osiągnięcie indywidualnego sukcesu 75 osób z niepełnosprawnościami
z powiatu bartoszyckiego poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie
zajęć rehabilitacyjnych oraz terapeutycznych.

Termin realizacji projektu w trzecim okresie finansowania:
01.04.2024r. do  31.03.2025r.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne, wsparcie w formie:

wsparcia psychologicznego, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych dla osób
z autyzmem i zespołem Aspergera, zajęć logopedycznych, zajęć neurologopedycznych, zajęć integracji sensorycznej, terapii zajęciowej, masażu klasycznego, wsparcia wolontariuszy oraz rehabilitacji domowej.

Biuro projektu: ul. Bema 51 A, 11-200 Bartoszyce
Tel: 89 764 04 77
e-mail: sionbartoszyce@wp.pl