Wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej.

21.03.2024r. przy ul. Kętrzyńskiej 29-31 w Bartoszycach, w obecności zaproszonych gości dokonano podpisania i symbolicznego wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej.

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach na ten cel otrzymało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Samodzielność- Aktywność-Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe.

Celem programu jest stworzenie infrastruktury Wspomaganych Społeczności Mieszkaniowych (WSM), składającej się z kilku odrębnych zespołów mieszkalnych, która służyć ma zapewnieniu miejsc zamieszkania dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami, wymagających wysokiego poziomu wsparcia. Nowo wybudowany budynek zapewni możliwość zamieszkania dziesięciu osobom z niepełnosprawnościami. Na jednego mieszkańca WSM przypadnie łącznie nie mniej niż 40 m kw. powierzchni użytkowej. Będzie tam również sala rehabilitacyjna, jadalnia, pomieszczenie specjalistów i pokoje dzienne. Natomiast na poddaszu zostaną zlokalizowane pomieszczenia administracyjne.

28 listopada 2023r. Stowarzyszenie podpisało z oddziałem PFRON w Olsztynie umowę o dofinansowanie na kwotę 5 mln złotych, z czego 4 mln przypada na roboty budowlane, a 1 mln na zakup wyposażenia. Na wykonanie robót budowlanych wybrano firmę BOG-DACH Sp. z o.o. Pana Bogdana Siemaszko z którą w styczniu 2024r., Stowarzyszenie podpisało umowę.

Dla upamiętnienia rozpoczęcia budowy przez wmurowanie niniejszego aktu erekcyjnego swoje podpisy podczas uroczystości złożyli:
Starosta Powiatu Bartoszyckiego – Pan Jan Zbigniew Nadolny
Burmistrz Miasta Bartoszyce – Pan Piotr Petrykowski
Przedstawiciel PFRON – Pan Janusz Surmacz
Dziekan Dekanatu Bartoszyckiego – ksiądz Jerzy Olechnowicz
Prezes Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach – Pani Lucyna Jędryczka
Wykonawca robót budowlanych – Pan Bogdan Siemaszko
Inspektor Nadzoru Budowlanego – Zbigniew Bielicki
Kierownik Budowy – Pan Władysław Kaczmar.

Pragnieniem wszystkich jest, aby powstający budynek służył jak najlepiej społeczeństwu, a przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami.