„Pierwszy sztych łopaty”

8 marca 2024r. przy ul. Kętrzyńskiej 29-31 w Bartoszycach Prezes Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach Pani Lucyna Jędryczka symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej dla Osób z Niepełnosprawnościami i przekazała łopatę Panu Łukaszowi Bocis – przedstawicielowi Wykonawcy Robót Budowlanych.