Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bartoszyckiego

Zarządzeniem Starosty Bartoszyckiego powołana została Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Bartoszyckiego.

Miło nam poinformować że w skład powołanej Rady została Prezes naszego Stowarzyszenia Lucyna Jędryczka.

W skład Rady weszli również:

Agnieszka Gorzycka – Przewodnicząca Rady, przedstawicielka Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie

Ewelina Ledwińska- Zastępca Przewodniczącej, przedstawicielka Gminy Bisztynek

Renata Kołaszewska- przedstawicielka Powiatu Bartoszyckiego

Piotr Baczewski- przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „ Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim.

Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo-doradczymi,
Do zakresu działania powiatowych rad należy:
– inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych;
– opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
– ocena realizacji programów;
– opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).
Kadencja rady trwa 4 lata.