W miniony czwartek tj. 25.05.2023r., podczas Konferencji „Zintegrowani Niepełnosprawni” zorganizowanej przez Warmińsko Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie w Bęsi, Prezes naszego Stowarzyszenia, Pani Lucyna Jędryczka przedstawiła zebranym uczestnikom spotkania przystąpienie do drugiego etapu projektu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność”, którego efektem ma być utworzenie Wspomaganej Społeczności Mieszkaniowej w Bartoszycach.Spotkało się to z dużym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania.