Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Zarząd Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach
zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków,
które odbędzie się 02.06.2023 roku o godzinie 17.00
w sali gimnastycznej Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach ul. Bema 51 A.

Proponowany porządek obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach:

  1. Otwarcie Zebrania i powitanie.
  2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności SION za 2022r.
  3. Sprawozdanie finansowe SION za 2022r.
  4. Protokół Komisji Rewizyjnej z badania sprawozdania finansowego.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
     i finansowego SION za 2022r.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza wszystkich Członków do wzięcia udziału w Zebraniu.

Zarząd
Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych
SION w Bartoszycach

17.05.2023r.