Przedstawiciel naszego Stowarzyszenia w Komitecie Monitorującym Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 – 2027.