STOWARZYSZENIE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SION W BARTOSZYCACH ZORGANIZOWAŁO AKCJĘ CHARYTATYWNĄ, KTÓREJ CELEM JEST POMOC DLA ADY STAŃCZYK.

„Spotkanie teatralne dla Ady Stańczyk” to akcja charytatywna, która odbyła się w Bartoszyckim Domu Kultury.
WTZ wystawiły dwa spektakle teatralne „Szary Domek„ i „Korzenie”.

Celem akcji była zbiórka pieniędzy na operację rąk Ady – uczestniczki Warsztatu Terapii Zajęciowej przy SION w Bartoszycach. W akcję aktywnie włączyły się bartoszyckie szkoły podstawowe oraz inne placówki:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach– 795,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach – 1407,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Wybickiego w Bartoszycach – 894,00 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach – 365,00 zł
Seniorzy Dziennego Domu „Senior +” – 295,00 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach – 200,00 zł
Zakład Aktywności Zawodowej przy SION w Bartoszycach – 777,00 zł
Warsztaty Terapii Zajęciowej przy SION w Bartoszycach – 255,00 zł
Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach:
– puszka w BDK – 375,00 zł
– puszka w Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego – 320,00 zł

Z przeprowadzonej zbiórki pieniędzy zebrano ogółem 5683,00 zł.

Dziękujemy za współpracę.Zebrane fundusze zostały przekazane na operację rąk Ady.

Link do strony, na której prowadzona jest zbiórka pieniędzy https://www.siepomaga.pl/adrianna-stanczyk

Organizując spotkanie chcieliśmy pokazać, że pomaganie innym jest naprawdę proste i każdy z nas może być dobroczyńcą.
Naprawdę, nie trzeba wiele! Niech los drugiego człowieka nie będzie nam obojętny.

Powodzenia Ada!!!