Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

W dniu 7 grudnia 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Na Zebraniu Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach, złożyła sprawozdania z kadencji w latach 2017-2022. Udzielono Absolutorium ustępującym władzom. Następnie dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia na kolejną kadencję.
W tajnych wyborach został wybrany Zarząd Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach oraz członków Komisji Rewizyjnej, którzy ukonstytuowali się następująco:

Zarząd SION:
Prezes – Lucyna Jędryczka
Wiceprezes – Marta Gnes
Wiceprezes – Marlena Kulis
Sekretarz – Andrzej Gryska
Skarbnik – Mirosława Brożko

Komisja Rewizyjna SION:
Przewodnicząca – Zenobia Bodnar
Członek – Iwona Błażewicz
Członek – Sławomir Czepukojć