Uroczystość otwarcia sali rehabilitacyjnej przy Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.

Dla Stowarzyszenia to szczególny dzień, gdyż stanowi on zwieńczenie ogromu prac, jakie podjęliśmy już w 2019 r. w celu poszerzenia bazy rehabilitacyjnej w naszej organizacji. Nasze starania zakończyły się sukcesem i osoby z niepełnosprawnościami mogą już uczęszczać na zajęcia rehabilitacyjne w nowej, Sali rehabilitacyjnej.Nasza inwestycja, nie powiodła by się, gdyby nie pomoc, wsparcie i współpraca wielu osób i instytucji .

Serdecznie Wszystkim Dziękujemy!