Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Uroczystość wręczenia odznaczeń.

 3 Maja 2022r. w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczenia państwowe wręczył Wojewoda Warmińsko – Mazurski Artur Chojecki.

Uhonorowani zostali:

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
za zasługi w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 Lucyna Jędryczka
 Przewodnicząca Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION
w Bartoszycach

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI
za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

 Stefania Michalik  – Rosa
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI
za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących pomocy oraz wsparcia, zagrożonych wykluczeniem społecznym:

Marta Gnes
 Skarbnik Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.


 Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zostali uhonorowani odznaczeniami państwowymi i życzymy dalszych sukcesów!

https://www.facebook.com/arturhenrykchojecki/posts/405286878085602