Gratulacje Julia!

Uczestniczka WTZ – Julia otrzymała nagrody za Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON.
Nagrody osobiście wręczyła Pani Joanna Bularz – przedstawiciel Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON.

Serdeczne gratulacje dla Julki oraz wszystkich uczestników konkursu!