Podziękowanie za udział w akcji „DAR DLA ADY STAŃCZYK”

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach dziękuje wszystkim, którzy włączyli się do zbiórki na operację rąk Adrianny. Dziękujemy nie tylko za udział w zajęciach Biodanzy SRT- „Taniec Życia” ale przede wszystkim za wrażliwość otwierającą serce na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji.SionBartoszyce wspólnie z Biodanza Grace Kulka dla ADY zebrali kwotę 1660 zł Dziękujemy!!!