Uczestniczka WTZ – Julia otrzymała Wyróżnienie w Konkursie Plastycznym Warmińsko – Mazurskiego Oddziału PFRON.

Tegoroczny Konkurs „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” odbywał się pod nazwą „To, co kocham”. W składzie Komisji Konkursowej znaleźli się: Urszula Dudko – artysta plastyk, Renata Pugowska – artysta plastyk, Wojciech Lisiński – artysta fotograf oraz Joanna Bularz – pracownik Oddziału. Komisja stanęła przed niełatwym zadaniem dokonania wyboru najciekawszych prac.

Wyróżnienie w konkursie otrzymała nasza uczestniczka Julia Szejn. za pracę pt. Kocham Tańczyć.
Gratulujemy Julii oraz wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu!