„KOŁO SYMPATYKÓW BUDOWNICTWA”

„KOŁO SYMPATYKÓW BUDOWNICTWA” SION jest w trakcie realizacji projektu „Od wsparcia do samodzielności” dofinansowanego ze środków PFRON za pośrednictwem PCPR w Bartoszycach. Osiem osób z niepełnosprawnościami – beneficjentów projektu szczególnie zainteresowanych poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu budownictwa, materiałów budowlanych odbywa zajęcia praktyczne. W ramach zajęć uczestnicy projektu zdobywają wiedzę na temat „ Jak zbudować grilla ogrodowego od podstaw”. Jest dobrze. Są w połowie. W „Kole sympatyków budownictwa” szczególny nacisk został położony na zajęcia praktyczne. Nasi beneficjenci nabywają umiejętności zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy.

Fotorelacja: