Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach

Uroczystość Jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach była okazją do niezapomnianych spotkań i radosnych wzruszeń. W imieniu Stowarzyszenia, pragnę podziękować wszystkim Gościom, którzy swym przybyciem uświetnili naszą uroczystość, byli z nami, złożyli nam wiele wspaniałych życzeń i gratulacji, obdarzyli ciepłem i uśmiechem. Wszystkim Państwu jeszcze raz gorąco dziękuję!

Z wyrazami szacunku
Lucyna Jędryczka
Przewodnicząca Stowarzyszenia