Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci w dniu 19.04.2021r. Bogusia Krasowskiego, członka naszego Stowarzyszenia.

„Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić…
tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

~Ks. Jan Twardowski.

Spoczywaj w pokoju.
Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia.

Zarząd, członkowie i pracownicy Stowarzyszenia Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach.